Met Ons Kunt U Zingen

Welkom op onze website


Toen we na de opheffing van de coronamaatregelen

 weer mochten starten met de repetities van ons koor

 waren er veel leden die hun lidmaatschap opzegden.

Toen ook de dirigente haar contract beëindigde, een

accordeonist stopte vanwege zijn leeftijd en er geen

vervanging was voor het aftredende bestuur heeft het

 huidige bestuur van MOKUZ besloten om het koor na

 25 jaar op te heffen. 30 mei is onze laatste repetitie.


We zullen eind juni 25 jaar MOKUZ met een mooi

feest afsluiten.


Namens het bestuur:

Marjan Kamps, secretaresse

.

 
 

Wie waren wij en wat brachten wij ten gehore ?

U bevindt zich momenteel op de website van het Breezandse koor MOKUZ (Met Ons Kunt U Zingen)

Wij waren een koor van ongeveer 40 personen, voor het merendeel vrouwen, en een aantal mannen. Ons repertoire bestond voornamelijk uit oude Hollandse en Engelse liederen. Wij streefden er naar zoveel mogelijk meezingliederen ten gehore te brengen.

De muzikale begeleiding bestond uit: een dirigente, accordeons, gitaar en een geluidsman.

Wij traden regelmatig op in zorgcentra, maar ook elders kon u ons zien en horen.